Ochrana obyvatelstva

Přehled signálů sirén

01.06.2009 21:36
Všeobecná výstraha varovný signál, pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. U elektronických sirén je signál doplněn o verbální informaci upřesňující druh ohrožení. Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení...

Jak budeme varováni v případě ohrožení

01.06.2009 21:35
  Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje zřízení a provozování systému umožňujícího varovat před hrozícími nebo již vzniklými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísňové informace. Jde o souhrn organizačních,...

Činnost obyvatel po varovném signálu

01.06.2009 21:34
  Pro zbezpeční varování byl na celém území státu zaveden jediný varovný signál "Všeobecná výstraha" Vyhlašuje se kolísavým tonem po dobu 140 vteřin v případech, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku vzniku mimořádných událostí. Co dělat, když uslyšíte...

Otázky a odpovědi

01.06.2009 21:30
  Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události? O vzniku mimořádné události která ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je obyvatelstvo varováno prostřednictvím sirén a následně vyrozuměno verbálními informacemi pomocí elektronických...

Požáry v domácnostech - I. díl

01.06.2009 21:29
  Mezi prioritní objekty z pohledu požární ochrany bezesporu patří objekty sloužící k bydlení (rodinné domy či byty). Každoročně v nich při požárech přijde o život několik desítek lidí a několik dalších stovek občanů utrpí zranění. Požáry v domácnostech se podílejí největší měrou na...

Požáry v domácnostech - II. díl

01.06.2009 21:28
  Požární hlásiče Vznik požárů vyloučit nelze, ale pokud včas zjistíme vznik požáru, můžeme značně omezit jeho případný rozsah a následky jeho uhašením v počátečním stádiu, příp. zajistit evakuaci osob, zvířat a majetku z požárem ohroženého objektu. Nezbytným předpokladem však je včasné...

Požáry v domácnostech - III. díl

01.06.2009 21:26
  Na škodu určitě není, pokud si do své domácnosti pořídíte i přenosný hasicí přístroj nebo alespoň hasicí sprej. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Pokud vám totiž např. začne hořet skříň, kbelík s vodou již na uhašení nestačí,...

Hasící přístroje

01.06.2009 21:25
  Všichni je určitě znáte, to jsou ty malé červené plechové nádoby, co nám visí na stěnách a nesáhne se na ně, jak je rok dlouhý. Jsou vůbec potřeba? Vždyť zabírají spoustu místa a kazí výhled. Je jich třeba, nejednou už zachránili zdraví a majetky. Jaké hasící přístroje vlastně...

Nebezpečné látky v našem okolí

01.06.2009 21:24
  Jen těžko si můžeme představit moderní společnost, která by nebezpečné látky nevyužívala. Staly se nedílnou součástí našeho života. Nebezpečné látky však s sebou nesou riziko vzniku havárie, při které může dojít k ohrožení lidských životů a zdraví, životního prostředí nebo majetkových...

Co s nálezem nebezpečné látky

01.06.2009 21:23
I v dnešní době se může každý z nás setkat s obaly s obsahem nebezpečných látek. Co má občan udělat, aby minimalizoval nebo odvrátil ohrožení svého zdraví i zdraví spoluobčanů? Pokusíme se Vám dát stručný návod: 1. S čím je možné se setkat   BCHL - bojové chemické látky OL - otravné látky...