Usnesení Valné Hromady

26.06.2009 12:41

 Program mimořádné valné hromady SDH Horní Bludovice

 konané dne 12.6. 2009

 
 
 
 1)   Zahájení a přivítání hostů
 
 2)   Volba návrhové komise a volební komise (3+3)
 
 3)   Schválení obou komisí
 
 4)   Odstoupení hospodáře a referenta prevence
 
 5)   Návrh a volba členů dozorové komise, hospodáře a výboru sboru
 
 6)   Návrh a schválení rozšíření plánu činností SDH na rok 2009 (OSH Karviná, informativní pavouk, 100let od založení SDH)
 
 7)   Schválení usnesení z výroční valné hromady
 
 8)   Závěr valné hromady, diskuse, občerstvení a volná zábava.
  
 
 
 

 

Usnesení z mimořádné valné hromady SDH Horní Bludovice

 
konané dne: 12.06.2009  v (místo) : obecní úřad v Horních Bludovicích
Valná hromada SDH Horní Bludovice po vyslechnutí zpráv o dosavadních činnostech a hospodaření v roce 2009 a po následující diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:
 
 
I.Schvaluje:   
 
1)   Volební komisi a návrhovou komisi ve složení:
Volební komise: Jaromír Guziur, Čeněk Mikula, Jiří Bernardy,
Návrhová komise: Martin Cieslar, Martin Peter, Jaromír Feifič,
    
2)   Rozšíření plánu činnosti SDH pro rok 2009.
 
 
II.Bere na vědomí:
 
1)Odstoupení z funkce referenta prevence pana Jaromíra Ondračky,
 
2)Odstoupení z funkce hospodáře pana Martina Cieslara.
 
 
III.Volí:
 
1)    Referenta prevence: slečnu Janu Dobiášovou,
 
2)    Hospodáře sboru: pana Jiřího Cholevu,
 
3)    Kontrolní a revizní radu sboru ve složení: paní Adéla Ondruszová
pan Jiří Bernady
pan Martin Cieslar,
 
4)    Člena výboru: pana Jaromíra Ondračku.
 
 
IV.Ukládá:
 
a)výboru SDH ve stávajícím složení: Jana Dobiášová, Miroslava Šnapková, Jaromír Feifič, Martin Peter, Jiří Cholera, Jaromír Ondračka a Přemysl Hrabec 
 
1) Přechod z OSH okrsku Frýdek – Místek pod okrsek OSH Karviná
 
2) Zprovoznění informačního SMS systému „PAVOUK“
 
      3)  Zabezpečit kulturně-společenskou akci na počest 100 let založení SDH Horní Bludovic a 
 
    
b) všem členům SDH
 
1) Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na rok  2009 hlavně v jednotce sboru dobrovolných hasičů
 
2) I nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH.
 

 

 

zdroj: Přemysl Hrabec

Jednatel SDH Horní Bludovice