3. ročník PÁLENÍ ČARODĚJNIC

21.03.2011 20:18

 V sobotu 30. dubna 2011 se uskuteční již 3. ročník PÁLENÍ ČARODĚJNIC.


Sedněte na koště a zvyšte otáčky,
přileťte k ohni – opečeme špekáčky.
Vezměte celou rodinu, kamarády a známé,
ať je nás, co možná nejvíce.
OSLAVÍME ČARODĚJNICE!

Slet začíná v 15 hodin na hasičské zbrojnici 
v Horních Bludovicích. 
Těšit se můžete na stavění májky, zapálení vatry, 
hry pro děti a dospělé. 
Občerstvení a pitný režim zajištěn. 
Překvapení večera :)

Pálení čarodějnic se odehrává v noci z 30. dubna 
na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý
lidový zvyk a svátek. Tuto noc se lidé schází u 
zapálených ohňů a slaví příchod jara. Při této
příležitosti se staví májka. Tato noc byla pokládána 
za magickou. Svátek se původně slavil o úplňku. 
Lidé věřili, že tuto noc se otevírají různé jeskyně, 
ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem
tohoto svátku byla oslava plodnosti. 

Za SDH Horní Bludovice
Tereza Ondruszová